ATTENTIE!

Signalering Niet Aangeboren Hersenletsel
bij kinderen en jongeren

Krijgt u te maken met een kind/ de jongere die: Merkt u op dat het kind/ de jongere:
 • Impulsief gedrag laat zien
 • Snel boos en/of geïrriteerd is
 • Ontremd gedrag laat zien
 • Zich onaangepast gedraagt
 • Last heeft van
  stemmingswisselingen
 • Vaak te laat komt of zijn/haar
  afspraken vergeet
 • Niet gemotiveerd lijkt
 • Altijd aangespoord moet worden
 • Zegt van alles te doen maar tot
  niets komt
 • Zich niet/moeilijk kan
  concentreren
 • Snel afgeleid is
 • Moeite heeft om de aandacht
  erbij te houden
 • Vaak zit te ‘dromen’
 • Snel moe is
 • Veel klaagt over hoofdpijn en/of duizeligheid
 • Motorische stoornissen heeft
Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel. Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel.

Vraag of een kind/ de jongere onlangs of in het verleden getroffen is of slachtoffer is van: Merkt u daarnaast ook binnen het onderwijs op dat het kind/ de jongere:
 • Ongeval met als gevolg een hersenschudding of –kneuzing – Coma
 • Beroerte – Herseninfarct / Hersenbloeding
 • Mishandeling
 • Zuurstofgebrek
 • Bijna-verdrinking
 • Hersenvliesontsteking – hersenontsteking
 • Alcohol - / drugsgebruik – verslaving
 • Epilepsie
 • Hersentumoren
 • Overige neurologische aandoeningen (bijv. stofwisselingsaandoeningen, waterhoofd)
 • Problemen heeft met ruimtelijk denken
 • Problemen heeft met lichaamsbesef
 • Problemen heeft met taakgerichtheid
 • Problemen heeft met informatieverwerking
 • Moeite heeft om uit zijn woorden te komen
 • Faalangst heeft
 • Extreem gevoelig is voor geluiden
 • Extreem gevoelig is voor visuele prikkels
Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel.
Wees dan alert op de ‘onzichtbare gevolgen’ van hersenletsel. Heeft u vragen, neem contact:
Hersenletselteam Flevoland,
tel: 036-5382016