SIGNALERING NIET- AANGEBOREN HERSENLETSEL
Bij volwassenen

Krijgt u te maken met:

A
T
T
E
N
T
I
E

Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel.

Krijgt u te maken met iemand die:

Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel.

Merkt u op dat iemand:

Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel.

Vraag of iemand in het verleden of onlangs getroffen is of slachtoffer van:

Wees dan alert op de ‘onzichtbare gevolgen’ van hersenletsel

Heeft u vragen neem contact op met:
Hersenletselteam Flevoland: 036 – 538 20 16