Definitie Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

“NAH is hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening” (Nederlands Centrum Hersenletsel)

Oorzaken Niet Aangeboren Hersenletsel