Gevolgen Hersenletsel

Overzicht van de mogelijke gevolgen van hersenaandoeningen
(bron: Nederlands Centrum Hersenletsel)

Neurologische stoornissen Cognitieve stoornissen
 • Bewustzijnsdaling
 • Verlammingen
 • Co√∂rdinatiestoornissen
 • Bewegingsstoornissen (motorische traagheid, overbeweeglijkheid etc)
 • Stoornissen in tastzin en temperatuur
 • Overige zintuiglijke functiestoornissen (reuk, smaak, visus, gehoor)
 • Spraak/articulatiestoornissen
 • Stoornissen van de functie van blaas en darmen
 • Stoornissen in seksuele functies
 • Geheugenstoornissen
 • Apraxie/ onhandigheid
 • Afasie/ taalstoornis
 • Afname tempo informatieverwerking
 • Inzicht-overzicht beperking
 • Waarnemingsstoornissen/ neglect
 • Planning- en organisatie problemen
 • Beperkte probleemoplossing
 • Attentie en concentratiestoornissen
Verandering van persoonlijkheid, emotie en gedrag Psychiatrische gevolgen
 • Apathie
 • Initiatiefvermindering
 • Prikkelbaarheid/irritatie
 • Stemmingsverandering en - wisselingen
 • Woede-uitbarstingen / agressie Ontremd gedrag
 • Eetontremming
 • Libidoverandering
 • Decorumafname
 • Risicozoekend gedrag
 • Emotionele vervlakking
 • Dwanglachen/huilen Egocentriciteit
 • Empathie afname
 • Veranderd gevoel voor humor
 • Moeite met relativeren
 • Gestoord ziektebesef / ziekte-inzicht
 • Psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen Angststoornis
 • Posttraumatische stressstoornis
Stoornissen als gevolg van Niet-Aangeboren Hersenletsel kunnen in vele combinaties voorkomen.