Ik ben professional

Info voor professionals

Hersenletselteam Flevoland
Het Hersenletselteam Flevoland is er voor mensen die te maken krijgen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), eventuele partners, familieleden en hulpverleners die problemen ondervinden of vragen hebben die te maken hebben met NAH.

Waarom een Hersenletselteam ?
In Nederland wordt goede zorg geboden. Toch blijken mensen met NAH, hun partners en familie tegen allerlei problemen aan te lopen. Dat komt, omdat de zorgbehoefte van mensen met NAH veelomvattend is. Instellingen kunnen vaak slechts een gedeelte van de noodzakelijk zorg bieden. Daarom zijn in Nederland Hersenletselteams opgericht. Landelijk zijn we georganiseerd in Breinlijn https://flevoland.breinlijn.nl/
Samenstelling Hersenletselteam
Het Hersenletselteam bestaat uit deskundigen op verschillende vakgebieden die voor NAH van belang zijn. In Flevoland bestaat het team uit een psycholoog, een revalidatiearts, een specialist op gebied van arbeid, een clientondersteuner en de coördinator van het Hersenletselteam. Andere deskundigen zijn te raadplegen.

Regionale neuronetwerken
In Flevoland zijn er 3 regionale neuronetwerken; in Almere, Lelystad e.o. en NOP/Urk (ook een werkgroep Jeugd).
Verschillende disciplines vanuit verschillende organisaties werken daarin samen om de zorg en ondersteuning van mensen met NAH en hun omgeving bekender te maken en te verbeteren.

Wat biedt het Hersenletselteam?
Het hersenletselteam kan het volgende voor je betekenen
• advies en voorlichting over behandeling en opvangmogelijkheden;
• bemiddeling bij het zoeken naar oplossingen voor aangemelde problemen binnen de bestaande zorgverlening;
• bevorderen van samenwerking tussen de betrokken instellingen in de regio;
• verzamelen en registreren van binnengekomen vragen en gegevens;
• meedenken bij beleidsadviezen om de zorg voor NAH-patiënten te verbeteren en/of aan te vullen.

Contact
Voor vragen kan je contact opnemen met de coördinator van Hersenletselteam Flevoland

Suze Verhey:  Breinlijn Flevoland 085 225 0244 of http://www.Breinlijn.nl  

Tini Doorenweerd:  Mail naar NAH.Flevoland@meeijsseloevers.nl