Ik heb hersenletsel

Definitie & oorzaak

Definitie Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

“NAH is hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening” (Nederlands Centrum Hersenletsel)

Oorzaken Niet Aangeboren Hersenletsel

Gevolgen van hersenletsel

- Bewustzijnsdaling
- Verlammingen
- Coördinatiestoornissen
- Bewegingsstoornissen (motorische traagheid, overbeweeglijkheid etc)
- Stoornissen in tastzin en temperatuur
- Overige zintuiglijke functiestoornissen (reuk, smaak, visus, gehoor)
- Spraak/articulatiestoornissen
- Stoornissen van de functie van blaas en darmen
- Stoornissen in seksuele functies